16 jul 2008

Día de GALIZA, 25 de Xullo.

25 de Xullo, día da patria Galega.


No ano 1920 as Irmandades da Fala organizan o día de Galiza, como acto de afirmación da nosa identidade colectiva. Dende esa primeira convocatoria as manifestacións organizadas estiberon sempre marcadas pola situación política que se vivía no momento.
Xa pasaron as épocas de represión que pretendían manter en silencio as voces que reivindicaban os valores da patria Galega , esa riqueza que nos diferencia e nos da unha identidade propia como país, cultural e socialmente ;
Mentres iso acontecía nesta terra , no exterior moitos dos exiliados non deixaron nunca de loitar por Galiza, a Galiza que nós herdamos e da que temos a chave para que nun futuro ocupe o lugar que lle corresponde no conxunto do Estado español.

Hoxe naide nos pode calar , non debemos avergonzarnos NUNCA do que somos, somos Galegos , temos que sentirnos orgullosos da nosa identidade, como dixo Castelao :‘somos Galegos por obra e gracia da nosa lingua’- do GALEGO -, fala Galego, ensina o Galego e xamais cambies a tua lingua por outra imposta, non desvaloricemos o que é noso nin permitamos que o fagan, cecais nun futuro, algún día, os nosos fillos non lembren no día da patria unha lingua e cultura casi extintas, senón que vivan e disfruten dunha realidade como nazón.


Galiza sempre.