30 mar 2009

A obra dun delincuente...

Estas imaxes representan unha pequeniña parte do que lle fixeron ó noso monte.

Entre as duas imaxes existen uns cen metros escasos...é a diferenza entre onde pode haber moita vida e onde só caibe a morte.Qué pena ver o que era e o que é agora, pola acción dun tolo...

Esta imaxe reflexa o contraste entre a vexetación a un lado do camiño e o monte ardido na outra beira...
Mais imaxes no albúm público de Grou, 'despois do lume', esperemos que non haxa mais...